Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

18:41

Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.

Marek Hłasko

13:40

April 30 2015

17:00
- Czym jest samotność?
- (...) To dom bez ścian, same okna, i wszystkie otwarte na oścież
— Edward Stachura
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

April 23 2015

18:39
5921 983c
"Nawet jeśli to nie to..." -Rojek
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty

April 17 2015

20:23
"Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość."
— Edward Stachura
19:05

February 08 2015

11:33
Nasza pamięć jest wybiórcza, ale niektóre wspomnienia żyją w nas niezwykle wyraźnie, ostre jak kawałek szkła, a żeby je przywołać, czasem wystarczy jedynie dźwięk albo zapach.
— A. Bracken
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty

January 29 2015

15:41
Ostatnio całkiem jakbym martwa była. Chodzę, robię, a w środku pusto... Zima ciągnie się boleśnie. Jakbym miała nie doczekać lata...
— Jelena Czyżowa, Czas kobiet
Reposted frombeltane beltane vianienasycenie nienasycenie

January 21 2015

18:34

SPRĘŻYNA

Największe szczęście, które mi dajesz,
to szczęście, że cię nie kocham.
Wolność.
Wygrzewam się przy tobie
w cieple tej wolności
łagodna
łagodnością siły.
Czuła,
czujna jak sprężyna.

W każdym moim przytuleniu
jest gotowość odejścia.
Jak w ciele lekkoatlety
przyszły skok.

— Anna Świrszczyńska
Reposted fromcammycat cammycat viacytaty cytaty
18:34
Milczeć nie wolno. Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— Marek Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
18:26
Nie bardzo wiem czy sercem czy rozumem
Przywrócić mam temu jakiś sens
— Skubas!
Reposted fromblackdrama blackdrama viacytaty cytaty
18:23
Czas chyba płynie szybciej, gdy czeka się na Koniec?
— Dorota Terakowska – Poczwarka
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
18:04

(...)

chodzę i robię fotografie oczami

chodzę i nic nie robię, pałętam się, tęsknię.

Ból zęba i ból serca jednocześnie.

— Świetlicki, niedziela
Reposted fromnaiwna naiwna viakillyourdream killyourdream

January 14 2015

17:38
6948 ff2d
Reposted fromdashaxo dashaxo viamyowncosmos myowncosmos
17:37
“ - Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest?
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia?
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni. ”
— I.

January 13 2015

18:27
Co myśmy sobie nawzajem zrobili?
— Gone girl
Reposted frommyowncosmos myowncosmos viacytaty cytaty

January 05 2015

12:36
to ostry ból. z czasem przerodzi się w przewlekły. przewlekły - to znaczy, że będzie stały, może nie bezustanny. może to również znaczyć, że się od niego nie umrze. nie będzie się go czuło w każdej minucie, ale niewiele będzie dni wolnych od niego.

January 04 2015

18:32
powinno być nielegalnym oszukiwanie serca kobiety.
powinno być nielegalnym...

January 03 2015

21:25
03.01.2013

tak bardzo mocno dano mi
odczuć, że nic nie znaczę ;(
18:24
KŁAMSTWA !
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl